Arkimedes princip i vätskor

"Om en kropp sänks ner i en vätska, minskas dess tyngd med tyngden av den undanträngda vätskan."

Denna Java-applet simulerar ett enkelt experiment som gäller en vätskas lyftkraft: En fast kropp som hänger i en dynamometer sänks ned i en i en vätska genom att klicka och dra i dynamometerns ring upptill. Då minskas den av dynamometern mätta kraften (Uppmätt kraft), som är lika med skillnaden mellan kroppens tyngd och vätskans lyftkraft.

Du kan (inom vissa gränser) ändra de förvalda värdena för  basarea, höjd och densiteter i motsvarande textrutor. Då du trycker på "Enter"-tangenten kommer programmet att visa de nya värdena. Tyngdaccelerationen förutsätts vara:  g = 9.81 m/s².

Om du ser orden "Maximum överskridet!", måste du välja rätt mätområde.

Arkimedes lag (i allmän form):
Lyftkraften är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan eller gasen.