Reflektion och brytning av vågor
(Huygens Princip)

Denna applet beskriver, steg för steg, hur vågor reflekteras och bryts enligt Huygens princip. Förklaring för varje steg finns i en textruta. Då du vill se nästa steg trycker du på "Nästa steg"-knappen. Du kan stoppa och sedan fortsätta genom att använda "Paus/Fortsätt"-knappen. De tre textfälten gör det möjligt att variera brytningsindex i bägge media och infallsvinkeln. Mediet med mindre brytningsindex (med större fashastighet) är gulfärgat, det andra blått.

Använd pausknappen flitigt! och observera speciellt frekvensens konstans vid brytning.