Interferens mellan två cirkulära eller sfäriska vågor

Denna applet visar interferensen mellan två cirkulära resp två sfäriska vågor (tex vatten- eller ljudvågor). Vågorna sprids från två vågalstrare som oscillerar i samma fas. För interferensen av vågor gäller superpositionsprincipen att amplituderna i varje punkt adderas.

Följande extremfall kan observeras:

I de punkter, där vägskillnaden Ds (skillnaden i avstånd från de två källorna) är ett helt antal våglängder, anländer vågorna i samma fas: Detta betyder att att maxima (svarta cirklar) resp minima (grå cirklar) alltid anländer samtidigt, så att de samverkar (samma fas), vilket ger maximal amplitud. Punkter belägna på sådana ställen återfinns på de rödmarkerade kurvorna (resp ytorna för sfäriska vågor).

I de punkter, där vägskillnaden Ds är ett udda antal halva våglängder, råder motsatta förhållanden: I dessa punkter, som återfinns på de blåmarkerade kurvorna (resp ytorna), anländer ett maximum för en våg från den ena källan samtidigt med ett minimum för en annan våg från den andra källan (motfas), så att utsläckning sker.

Utnyttja knappen "Pause / Resume" som gör det möjligt att stoppa och fortsätta simuleringen. Om du använder knappen "Slow Motion", kommer animationen att bli fem gånger långsammare. Du kan variera avståndet mellan de två vågalstrarna genom att ändra i motsvarande textfält (glöm inte att trycka "Enter"!). Längst ner anger programmet vägskillnaden Ds för den lilafärgade punkten. Obs att du kan flytta punkten med nedtryckt musknapp för att kolla vägskillnaden i olika punkter!